Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Obchodní podmínky

Stáhnout celé znění aktuálních obchodních podmínek: obchodni_podminky_eshopu_motodemon.pdf

Obchodní podmínky eshopu MotoDemon.cz platné k 20.6.2018

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti Vltawia s.r.o., jakožto provozovatele internetové obchodu nabízející zboží přes internetovou adresu motodemon.cz, se sídlem Jílovská 268, 257 41 Týnec nad Sázavou, identifikační číslo: 28195850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132084 (dále jen prodávající), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě vzniku smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.motodemon.cz, a to prostřednictvím jejího programového rozhraní (dále jen webové rozhraní).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě a jsou v případném sporu brány přednostně.

  4. Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na webové stránce prodávajícího, přičemž se rozumí, že jakákoliv zmínka o nich odkazuje právě na tuto on-line verzi.

  5. Samotné znění aktuálních obchodních podmínek není běžnou součástí tištěné ani elektronické verze sjednaného smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. Uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní může kupující přistupovat do nastavení svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při práci s webovým rozhraním obchodu a nastavením účtu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, protože tyto slouží prodávajícímu jako závazný podklad pro uzavření smluvního vztahu.

  3. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného prodlení aktualizovat.

  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které je kupující povinen uchovávat v tajnosti a zabránit třetím osobám v jeho využívání.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá nebo v případě kdy dochází ze strany kupujícího k nepřístojnému chování, jež poškozuje prodávajícího.

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího a vybavení třetích osob zprostředkujících své služby prodávajícímu ve vztahu k provozu webového rozhraní.

 3. Vznik smluvního vztahu

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není ze zákona povinen uzavřít smluvní vztah na zákazníkem vybrané zboží.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, jeho ceně včetně DPH a nákladech na jeho doručení kupujícímu. Průběžně aktualizovaná cena zboží, zobrazována na webovém rozhraní obchodu jako košík, je podkladem pro výpočet celkové ceny zboží uvedené později v závazné objednávce mezi kupujícím a prodávajícím.

  3. Ustanovením 3.2. není omezena možnost prodávajícího realizovat objednávku za individuálně sjednaných podmínek na které musí být kupující předem upozorněn.

  4. Pro závazné objednání zboží dokončí kupující objednávku formou nákupního košíku a následně potvrdí objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu (dále společně jen jako objednávka).

  5. Před potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil za účelem kontroly a provedení případných změn či oprav zadaných dat.

  6. Objednávku potvrdí kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v potvrzené objednávce jsou prodávajícím považovány za závazné pro obě strany a na jejich základě prodávající provede následně zvolené kroky kupujícím směřující k dodání zboží kupujícímu a vyinkasování vypočítané sumy prodávajícímu.

  7. Prodávající v nezbytně krátkém čase po potvrzení objednávky ze strany kupujícího pro kontrolu informuje kupujícího o vzniku smluvního vztahu e-mailem, který kupující uvedl při potvrzení objednávky. Tímto je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím oboustranně potvrzený a tím i případně soudně vymahatelný.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při formování smluvního vztahu i následné komunikace a případné náklady s tím spojené hradí sám.

  9. Smluvní vztah je naplněn v momentě, kdy prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad na vystavenou objednávku.

 4. Platební podmínky

  1. Cenu objednávky může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pražská 1697/2, 256 01, Benešov u Prahy

   2. v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku

  2. V případě užití bezhotovostního platebního styku z jakéhokoliv důvodu (prodej, nákup, výkup, komise) je účet prodávajícího k těmto platbám zřízený u ČSOB č.ú.: 252236087/300 a závazek se bere za splněný okamžikem připsání předmětné částky na tento účet za použití prodávajícím přiděleného variabilního symbolu.

  3. V případě vyzvednutí zboží kupujícím osobně na prodejně, a podle zákona o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit daňový doklad a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně. Zboží, které je předmětem objednávky je prodávající povinen zarezervovat, dále nenabízet a uskladnit po dobu následujících deseti pracovních dnů během kterých je kupující povinen toto zboží na prodejně převzít a zaplatit. Pokud nedojde v této lhůtě k převzetí a zaplacení zboží nebo ke kontaktu prodávajícího a kupujícího upravující další nakládání s objednaným zbožím, je prodávající oprávněn předpokládat, že ze strany kupujícího došlo k odstoupení od smluvního vztahu, tuto objednávku stornovat a zboží vrátit zpět do aktivní nabídky.

  4. V případě zaslání zboží kupujícímu na dobírku bude daňový doklad obsahem balení.

  5. Daňový doklad je kupující povinen uschovat pro pozdější případnou reklamaci zboží nebo pro případné odstoupení kupujícího od smluvního vztahu.

  6. Prodávající je oprávněn, zejména při nestandardně vysoké kupní ceně objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  7. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 5. Reklamační řád

  1. Reklamace probíhá v souladu se zákonem č. 376/2000. Na použité zboží se ze zákona nevztahuje záruční doba a nelze uplatňovat reklamace po uplynutí 14-ti denní lhůty.

  2. V případě reklamace zásilky nebo její části kupující zašle příslušné zboží v původním stavu obchodním balíkem na adresu: MotoDemon, Pražská 1697/2, 256 01, Benešov u Prahy spolu s uvedením důvodu reklamace a kopií daňového dokladu, zároveň telefonem nebo e-mailem tuto skutečnost oznámí.

  3. Kupující souhlasí, že všechny formy reklamace zboží budou přednostně řešeny výměnou za zboží jiné z nabídky prodávajícího a až jako poslední řešení se přistoupí k bodu 6..

  4. Náklady spojené s reklamací hradí kupující.

  5. Reklamace bude vyřízena prodávajícím nejpozději do třiceti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamačního nároku.

  6. Pokud kupující vrátí zboží v jiném stavu než původním, prodávající si vyhrazuje právo na náhradu škody.

 6. Odstoupení od smluvního vztahu

  1. Kupující má právo od smluvního vztahu odstoupit do čtrnácti pracovních dní od převzetí zboží, přičemž v případě že je předmětem smluvního vztahu dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

  2. V případě odstoupení od smluvního vztahu se smluvní vztah od počátku ruší a zboží musí být vráceno v původním stavu do čtrnácti pracovních dní od odstoupení prodávajícímu.

  3. Informaci o odstoupení od smluvního vztahu musí kupující zaslat bezodkladně na adresu provozovny prodávajícího písemně.

  4. Ve lhůtě čtrnácti pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění případného poškození, opotřebení či částečného spotřebování oproti dodanému stavu.

  5. V případě odstoupení od smluvního vztahu vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, ponížené případně o škodu vzniklou po přezkoumání, bez zbytečných průtahů kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě oboustranného souhlasu je prodávající taktéž oprávněn vyrovnání učinit jinou formou.

  6. Nárok na úhradu případně zjištěné škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn započíst před vyrovnáním proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

 7. Dodání zboží

  1. V případě, že je způsob dopravy domluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající povinen na základě vzniklého smluvního vztahu dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na předmětném místě převzít zboží při dodání.

  3. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náklady za uskutečnění dopravy na místo dodání ve skutečné výši a případně od smluvního vztahu odstoupit.

  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, který o tom vystaví písemný protokol.

  6. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nesmí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud tak učiní, přichází o možnost reklamace zboží, stejně tak o možnost odstoupení od smluvního vztahu.

  7. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti přepravy a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží prodávajícímu.

  2. Případné nesrovnalosti a spory prodávající a kupující budou řešit nesoudní cestou. Pokud toto z nějakého důvodu nebude možné veškeré spory se budou řešit standardním aktuálním zněním obchodního zákoníku.

  3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků nebo prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  5. Prodávající si vyhrazuje možnost po předchozím upozornění ukončit obchodní vztah s  kupujícím a dále ho neobsluhovat v případě neakceptovatelného chování či jednání.

 9. Ochrana osobních údajů

  1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v nastavení uživatelského účtu nebo při odeslání objednávky pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

  2. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vedení aktivního účtu kupujícího na stránkách prodejce.

  4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 10. Doručování korespondence

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat přednostně elektronickou cestou dle údajů uvedených v nastavení uživatelského účtu a na stránce kontaktu prodávajícího.

  2. Zpráva se bere za doručenou:

   1. v případě doručování elektronickou cestou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty přičemž integrita zpráv může být zjištěna certifikátem

   2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

   3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky adresátem nebo osobou oprávněnou

   4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti kalendářních dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl

 11. Závěrečná ustanovení

  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  2. Kontaktní údaje:

   1. provozovatel: Vltawia s.r.o., Jílovská 268, 257 41, Týnec nad Sázavou, e-mail: moto-demon@seznam.cz

   2. prodávající: MotoDemon, Pražská 1697/2, 256 01, Benešov u Prahy, telefon: 602 609 872, e-mail: info@motodemon.cz